Prístroj zameraný na spodnú časť tela, napomáha odbúravať prebytočný tuk a formuje stehenne a sedacie svaly. Imituje pohyb na korčuliach.